Jak pozbyć się śmieci wielkogabarytowych

Każdy z nas produkuje niezliczoną górę śmieci rocznie. Od 2013 roku prawo szczegółowo reguluje gospodarkę odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi, elektronicznymi i wielkogabarytowymi. Niestety w przypadku wielu gmin odbiór tychże odpadów nie funkcjonuje najlepiej, a transport mebli zużytych, uszkodzonych, czy też maszyn, urządzeń elektrycznych wymaga nakładów finansowych ze strony oddającego, mimo uiszczania należnej opłaty wobec gminy za odbiór nieczystości.

Śmieci tak zwane wielkogabarytowe zwykle można oddać w punktach selektywnej zbiórki odpadów, czyli na wysypisku śmieci. Problem stanowi transport tych rzeczy, który należy zorganizować we własnym zakresie.

Firmy oferujące usługi transportowe naliczają opłaty za wywóz śmieci takie same, jak w przypadku transportu każdej innej rzeczy, tym sposobem niewiele osób stać jest na ponoszenie kosztu wywozu wielkogabarytowych odpadów. Pewnym rozwiązaniem są kwartalne zbiórki odpadów organizowane przez gminy, które umożliwiają wystawienie przed posesję, kamienicę, blok niepotrzebnych mebli, urządzeń itp.

Jeśli jesteś w sytuacji bez wyjścia i potrzebujesz szybko wywieźć starą szafę lub inny zbędny mebel na terenie Bielska – Białej lub Żywca zawsze możesz skorzystać z niżej wymienionych firm:
www.przeprowadzki.bielsko24.eu

Scroll to Top